W grudniu wzięłam ślub i zmieniłam nazwisko. Mieszkam z mężem w Szczecinie, a zameldowana jestem w Przemyślu. Dalej do urzędu już być nie może, dlatego zwlekałam z wymianą dowodu osobistego. Sądziłam, że z nowym rokiem będę mogła wymienić dowód w Szczecinie, bo wszystkie informacje urzędy przekażą już między sobą. A poza tym miały być nowe dowody, bez adresu itp. Nie doczekałam się, termin zmian administracyjnych przesunięto na 1 marca. Czy mam czekać nadal, czy jechać do Przemyśla, by wymienić dowód już teraz? – pyta pani Agnieszka
Zgodnie z prawem po zmianie stanu cywilnego i związanej z tym zmianie nazwiska pani Agnieszka powinna wymienić dowód osobisty niezwłocznie. Tak się jednak nie stało.
Nie znaczy to jednak, że machina biurokratyczna nie została wprawiona w ruch. Urząd stanu cywilnego po odnotowaniu zawarcia związku małżeńskiego przekazał informację o zmianie nazwiska do urzędu gminy czytelniczki za pośrednictwem bazy PESEL. Jeśli nie wymieni dowodu, zostanie on unieważniony w ciągu czterech miesięcy. Unieważnienie dowodu sprowadzi kłopoty: niemożliwy stanie się wyjazd za granicę na podstawie tego dokumentu, nie uda się załatwić żadnych spraw w bankach ani urzędach. Poza tym uchylanie się od wymiany dowodu jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.
Z drugiej jednak strony 1 marca ma zostać uruchomiony elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Wniosek o wydanie dowodu będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu.
W nowym dokumencie nie będzie już informacji o adresie zameldowania (to może być dla pani Agnieszki wygodne), kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też skanu podpisu. Nastąpi natomiast jedna ważna zmiana – fotografia będzie taka jak w paszportach.
Ale uwaga! Nadal nie zniesiono obowiązku meldunkowego i skoro czytelniczka jest zameldowana w Przemyślu, a mieszka w Szczecinie dłużej niż trzy miesiące, to może warto albo się przemeldować, albo wystąpić o meldunek czasowy. To można zrobić bez podróżowania do Przemyśla.
Podstawa prawna
Art. 5, art. 46, art. 53 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. nr 167, poz. 1131 ze zm.).