Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników ogłasza XIV edycję konkursu, którego celem jest promowanie najwyższego poziomu pracy sędziów.

Jury, w którego skład weszli: prezes SN prof. Lech Paprzycki( przewodniczący),prezes TK prof. Andrzej Rzepliński, SSN Teresa Romer, r.p Dorota Hajduk, prof. Zbigniew Lasocik oraz adw. Marek Zieliński, oceniać będzie uzasadnienia orzeczeń, które zapadły w sprawach rozstrzygniętych w 2014 r., choćby nieprawomocnie.

Autorzy najlepszych uzasadnień oraz pytań prejudycjalnych, których treść oparta została o przepisy Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i inne europejskie instrumenty ochrony praw człowieka, zostaną wyróżnieni tytułem Sędzia Europejski, w czterech kategoriach (sędziów sądów: rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz wojewódzkich sadów administracyjnych).

Orzeczenia wraz z uzasadnieniami należy przesyłać w formie elektronicznej na adres ssnklp@sn.pl, w temacie wiadomości wpisując: KONKURS MKP albo na adres: Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS".

Termin nadsyłania orzeczeń upływa 15 marca 2015 r.

PS