Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie mogło sprzedać mieszkań wraz z lokatorami. Taką decyzję podjął dzisiaj Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymując postanowienie Toruńskiego Sądu Okręgowego.

Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kilkanaście miesięcy temu sprzedało swoje bloki wraz z lokatorami. Kupującymi okazali się prywatni biznesmeni, którzy od razu podnieśli czynsz mieszkańcom. Lokatorzy uważali, że TBS działał bezprawnie dlatego sprawa trafiła do sądu.

Dodajmy, że Gdański Sąd Apelacyjny przed ogłoszeniem wyroku poprosił Sąd Najwyższy o wykładnię w tej sprawie. Ten, stwierdził, że sprzedaż mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego było niedopuszczalne.Teraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego może wnieść kasację w Sądzie Najwyższym.

Reklama