Nowelizację ustawy o kuratorach sądowych przygotował Senat. Sejm uchwalił tę zmianę w pierwszej połowie października.

Dotychczas w postępowaniu dyscyplinarnym obwinionego bronić mógł jedynie inny kurator. Proponując zmianę Senat uznał, że trudno wskazać argumenty, które przemawiałyby za wyznaczeniem obrońcy z urzędu wyłącznie spośród kuratorów zawodowych w sytuacji, gdy zarzuty stawiane obwinionemu mogą być na tyle poważne, że w grę może wejść nawet wykluczenie go z zawodu.

Po zmianie przepisów oprócz obrońcy z wyboru, również w przypadku obrońcy wyznaczanego z urzędu, będzie można sięgnąć po adwokata lub radcę prawnego, a nie jedynie innego kuratora zawodowego.

Pomysłodawcy zmiany wskazywali, że w przypadku wielu innych zawodów obwiniony w sprawie dyscyplinarnej może wybrać na swojego obrońcę nie tylko innego reprezentanta swej profesji, ale także adwokata lub radcę prawnego. Na problem różnic w tej kwestii między kuratorami a innymi zawodami zwracała także uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

O możliwość ustanawiania zawodowych prawników obrońcami w postępowaniach dyscyplinarnych ubiegało się samo środowisko kuratorów sądowych. Dotychczasowe gwarancje procesowe kuratorzy oceniali jako "dalece niewystarczające" i wskazywali, że nie mogą liczyć na "równość broni" w sytuacji, gdy zawiadomienia o popełnieniu przez nich przewinień dyscyplinarnych do kuratorskich organów kierują zawodowi prawnicy.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.