W ramach jednej transakcji będzie można bez recepty kupić jedynie ograniczoną ilość leku z substancją psychoaktywną w składzie. Lista niebezpiecznych środków narkotycznych wydłuży się też o kolejne 114 pozycji. Takie zmiany przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124).

Ograniczenie ilościowe sprzedaży leków dostępnych bez recepty będzie dotyczyć m.in. specyfików zawierających pseudoefedrynę, np. syropów na kaszel. Farmaceuta, który wbrew zakazowi wyda więcej opakowań, będzie mógł zostać ukarany grzywną do 50 tys. zł. Co więcej, aptekarz dostanie prawo odmowy wydania środka, jeśli uzna, że istnieje ryzyko wykorzystania go w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu. Ma to przynajmniej ograniczyć kupowanie po jednym opakowaniu w wielu aptekach.
Zakazany zostanie także przywóz na terytorium Polski środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, potocznie nazywanych dopalaczami. Obecnie niedozwolone jest jedynie wytwarzanie i wprowadzanie ich do obrotu, co powoduje masowy import tych substancji z zagranicy.
Jednocześnie ustawa zniesie obowiązek uprzedniego zawiadamiania o kontroli przedsiębiorców podejrzanych o wprowadzanie do obrotu zakazanych substancji. Działania będą przeprowadzać organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ustawa zniesie obowiązek uprzedzania przedsiębiorcy o kontroli
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd