Prowadzenie pojazdu bez posiadanych uprawnień może wiązać się z nieprzyjemnymi dla nas konsekwencjami. W momencie, gdy zorientujemy się, że nasz dokument zaginął, lepiej nie wsiadać za kółko.

W tej kwestii prawo bowiem jest bezlitosne. Zasada wynikająca z ustawy prawo o ruchu drogowym głosi, iż prawo jazdy powinniśmy posiadać przy sobie zawsze w momencie, gdy prowadzimy pojazd. Co zatem czeka nas, gdy w momencie policyjnej kontroli nie okażemy dokumentu? Policjant na podstawie naszych danych osobowych bez problemu odnajdzie w systemie, fakt o posiadanych przez nas uprawnieniach. Nie oznacza to jednak, że nie poniesiemy kary za nieokazanie kawałka plastiku. Na szczęście same kary za brak dokumentu nie są zbyt dotkliwe. Policjant lub strażnik miejski nałożyć może bowiem na nas grzywnę w postaci mandatu w wysokości 50 zł. Dodatkowo pocieszający jest fakt, iż za to wykroczenie nie otrzymamy żadnych punktów karnych.

Problemy związane z brakiem prawa jazdy pojawić mogą się natomiast w momencie, gdy doprowadzimy do kolizji drogowej bądź wypadku. Ubezpieczyciele wymagają bowiem kopii dokumentów potwierdzających nasze uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Ich brak spowodować może kłopoty związane z szybką likwidacją szkody.

Zgubiłeś prawo jazdy? Zgłoś to

Utrata dokumentu wymaga zgłoszenia do odpowiednich organów. W przypadku prawa jazdy będzie to właściwe starostwo powiatowe odpowiedzialne za wydanie naszego dokumentu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na poinformowanie starosty mamy 30 dni. Po dokonaniu niniejszego zgłoszenia możemy ubiegać się o wydanie duplikatu prawa jazdy, tzw. wtórnika. W tym przypadku konieczne będzie dostarczenie odpowiedniego wniosku, zdjęcia oraz potwierdzenia dokonanej opłaty skarbowej (100 zł).

Na wydanie wtórnika prawa jazdy musimy poczekać do 30 dni. W przypadku zgubienia prawa jazdy ani urząd ani policja nie wydają "od ręki" dokumentów potwierdzających posiadanie przez nas uprawnień do prowadzenia pojazdów

Fakt zgubienia prawa jazdy, szczególnie gdy utraciliśmy również dowód osobisty, powinniśmy zgłosić również na komendzie policji. Dzięki temu, dokumenty zostaną zastrzeżone, co ochroni nas przed nielegalnym wykorzystaniem ich przez osoby trzecie.