Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Tak stanowi art. 1 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Przygotowaliśmy dla Was krótki quiz, w którym możecie się sprawdzić. Zadaniem jest ocena, czy dany czyn ujęty jest w Kodeksie wykroczeń.

Podpowiedź: niektóre czyny mogą być przestępstwami, więc należy wtedy zaznaczyć odpowiedź „nie”