W pierwszym etapie kandydaci musieli rozwiązać test złożony z 150 pytań. Jednym z warunków przejścia do drugiego etapu było udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 123 pytania.

Najwyższa liczba punktów jaką udało się uzyskać to 144 (taki wynik uzyskały trzy osoby).

Drugi etap konkursu odbędzie się 28 października w Warszawie. Piszący będą musieli zmierzyć się z kazusami z prawa karnego, cywilnego i publicznego.

PS/źródło:KSSiP