Reklama

Zdający rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Zaliczyły osoby, które odpowiedziały poprawnie na co najmniej 100.

Egzaminy zostały przeprowadzone w 24 miastach w Polsce, przez 68 komisji egzaminacyjnych.

Najwięcej osób chciało rozpocząć szkolenie na aplikacji radcowskiej ( blisko 4 760 osób), zaraz potem na adwokackiej ( blisko 3 680 kandydatów), notarialnej ( blisko 790 osób) i komorniczej ( blisko 540 osób).

Z informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 53,6 proc. kandydatów, tj. ok. 1 970 osób, a na aplikację radcowską dostało się ok. 48,6 proc. chętnych, tj. ok. 2 300 osób.

Z kolei spośród zdających na aplikację notarialną, pozytywny rezultat uzyskało ok. 44,1 proc. kandydatów, tj. ok. 350 osób. A na aplikację komorniczą dostało ok. 33,6 proc. osób.

Zatem od 1 stycznia 2015 roku ponad 4 800 nowych aplikantów rozpocznie szkolenie.

PS/źródło:MS