Reklama

Zdający rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Zaliczyły osoby, które odpowiedziały poprawnie na co najmniej 100.

Z informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że test zdało blisko 4800 osób. I to one 1 stycznia 2015 r. rozpoczną szkolenie.

Poniżej prezentujemy testy z wykazami prawidłowych odpowiedzi, z którymi musieli zmierzyć się w tym roku kandydaci na aplikantów: radcowskich, adwokackich, notarialnych i komorniczych:

- Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską

- Wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską

- Egzamin wstępny na aplikację notarialną

- Wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

- Egzamin wstępny na aplikację komorniczą

- Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą

PS/źródło: MS