Dużo czytam o tym, że w razie stłuczki trzeba spisać wspólne oświadczenie uczestników potwierdzające przebieg zdarzenia, bo to ważne z punktu widzenia dochodzenia środków z ubezpieczenia – pisze pan Dariusz. – Co się jednak stanie, gdy sprawca wypadku nie zechce podpisać takiego dokumentu. Czy wówczas nie uzyskam pieniędzy od ubezpieczyciela – pyta czytelnik.
Oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest dokumentem, który służy do ustalenia przebiegu stłuczki oraz osób w niej uczestniczących. To pokazuje jego wagę. Zgłaszając u ubezpieczyciela szkodę komunikacyjną, musimy dysponować danymi sprawcy stłuczki – od tego zależy, z czyjej polisy będą naprawione szkody. Wspomniane oświadczenie jest spisywane właśnie m.in. po to, żeby takie informacje zdobyć. Dokument można spisać odręcznie lub skorzystać z dostępnych w internecie wzorów. Przygotowanie oświadczenia pozwoli też uniknąć kontaktu z policją, która nie musi być wzywana, jeżeli w stłuczce nie było rannych i żaden z uczestników nie znajduje się pod wpływem alkoholu.
W oświadczeniu powinny znaleźć się dane uczestników stłuczki: imię i nazwisko, PESEL, adres, a także oznaczenie dokumentu tożsamości (rodzaj i numer). Warto zweryfikować, czy są prawdziwe, porównując treść oświadczenia np. z dowodem osobistym sprawcy. Drugą ważną częścią składową oświadczenia jest opis zdarzenia, a więc data i miejsce stłuczki, jej dokładny przebieg, a także wskazanie sprawcy zdarzenia. Równie istotne jest podanie numeru polisy OC sprawcy i nazwę jego ubezpieczyciela. Dokument będzie nieważny, jeśli nie podpiszą się pod nim własnoręcznie wszyscy uczestnicy zdarzenia. Nieobowiązkowym elementem oświadczenia są dane świadków, oczywiście o ile ci zechcą je podać.
Z takim dokumentem można przystąpić do procesu ubiegania się o likwidację szkody. Zgodnie z przepisami sprawca stłuczki ma obowiązek spisać oświadczenie, jeśli żąda tego poszkodowany. Jeżeli jednak nie chce tego zrobić lub żaden z uczestników nie poczuwa się do winy, trzeba wezwać policję, która ustali przebieg zdarzenia i odpowiednio je opisze. Notatka sporządzona przez funkcjonariuszy może zastąpić oświadczenie przy ubieganiu się o skorzystanie z ubezpieczenia.
Obecność policji jest niezbędna również wtedy, gdy uczestnicy stłuczki nie mają aktualnego ubezpieczenia OC lub dokumentów potwierdzających ich dane osobowe, bo wtedy spisanie oświadczenia, mimo dobrych chęci, nie jest możliwe.
Podstawa prawna
Art. 44 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).