Chodzi o art. 4 nowelizacji ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1310), która wejdzie w życie 2 grudnia. Przepis ten przewiduje pełną abolicję dla kierowców, którzy nie zapłacili e-myta, dzięki czemu nie będą musieli płacić wysokich kar administracyjnych. Stanowi, że jeżeli naruszenie zostało popełnione przed wejściem w życie ustawy, to nie wszczyna się postępowania administracyjnego, a te wszczęte się umarza. Takie brzmienie przepisu na etapie prac w Senacie zaproponowali prawnicy biura legislacyjnego senatu.
Jedną nierówność...