Minister Grabarczyk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej powiedział, że nie planuje wstrzymania terminu wejścia w życie nowego regulaminu urzędowania prokuratury. "Jeżeli będą potrzebne korekty, to nie wykluczam, że zostaną one wprowadzone jeszcze przed terminem wejścia w życie" - zaznaczył.

Podpisany w pierwszej połowie września przez poprzedniego ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego regulamin ma wejść w życie od początku przyszłego roku. MS, uzasadniając potrzebę nowego regulaminu wskazywało, że ma on dostosować funkcjonowanie prokuratury do nowych zadań związanych z wprowadzaną od lipca 2015 r. wielką reformą procesu karnego: sędzia ma się stać arbitrem rozsądzającym spór między oskarżycielem a obroną - co nosi nazwę kontradyktoryjności. Ograniczona zostanie inicjatywa dowodowa sądu, a rozszerzona - rola stron.

Tymczasem w końcu września do MS wrócił projekt nowego Prawa o prokuraturze, którego - choć jest gotowy od dwóch lat - nie przyjął rząd. Jak mówił niedawno Grabarczyk, szuka on odpowiedzi, dlaczego dotąd ustawy nie udało się uchwalić.

Po objęciu urzędu Grabarczyk spotkał się z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem. Podczas tej rozmowy ustalono, że prace nad ewentualnymi zmianami projektu przepisów o prokuraturze mają się toczyć we współpracy z prokuraturą - zarówno generalną, jak i z prokuratorami najniższego szczebla. Rozważane jest, czy w obecnej sytuacji kierować na rząd kolejną już nowelizację obecnej ustawy o prokuraturze (z 1985 r.), czy zmieniać całościowy projekt już istniejący.

"Ustaliliśmy współpracę z prokuratorem generalnym. Będę chciał zaproponować, abyśmy pracowali nie nad nowelizacją obecnie obowiązującej ustawy, ale abyśmy podjęli prace nad autopoprawkami do projektu, który został zwrócony do MS. Czasu jest niewiele; wydaje się, że zasada ekonomiki wskazuje, że powinniśmy działać w ten sposób" - powiedział Grabarczyk.

Dodał, że pojawiły się już pierwsze propozycje nowych zapisów do projektu. "Będziemy je omawiać na posiedzeniu ścisłego kierownictwa resortu we wtorek. Po rozstrzygnięciu, które z tych propozycji staną się przedmiotem dalszych prac, podzielę się tymi ustaleniami z prokuratorem Seremetem. Mam nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie jeszcze w tym tygodniu" - zaznaczył minister.

Grabarczyk poinformował, że zaproponował prokuratorowi generalnemu najpierw rozstrzygnięcie kwestii zmian ustawowych, a w drugiej kolejności zmian w rozporządzeniu, jakim jest regulamin urzędowania prokuratury. "W systemie prawnym obowiązuje określona logika i hierarchia aktów normatywnych, trudno zmieniać rozporządzenie bez rozstrzygnięć rangi ustawowej" - powiedział minister.

"Nie wykluczam jednak, że jeszcze przed uchwaleniem ustawy o prokuraturze będzie niezbędna korekta rozporządzenia, ale dziś jeszcze za wcześnie, aby o tym przesądzać" - dodał.

Prokuratura Generalna informowała niedawno, że bardzo dokładnie analizuje skutki wejścia w życie nowego regulaminu, bo "ministerstwo takich analiz nie prowadziło przed podpisaniem tego aktu". W ciągu najbliższych dni wnioski z tych analiz mają trafić do MS.