Z danych ministerstwa spraw zagranicznych wynika, że w 2010 r. liczba skarg przeciwko Polsce stanowiła 4,6 proc. wszystkich spraw przydzielonych do rozstrzygnięcia składom orzekającym ETPC, w 2011 r. - 4,2 proc., w 2012 r. - już 2,4 proc., a w 2013 tylko 1,9 proc.

Zgodnie z tymi statystykami Polska uplasowała się w 2010 r. na 6 miejscu w rankingu liczby skarg w trybunale, w 2011 r. na 7, w 2012 r. na 10, a w 2013 r. wypadliśmy poza pierwszą dziesiątkę.

Spadła też liczba skarg komunikowanych Polsce co roku. Z raportu wynika, że w 2011 r. było ich 246, w 2012 r. - 193, a w 2013 r. -154.

Dane resortu pokazują również, że zmalała ilość wyroków wydawanych przez trybunał w polskich sprawach. W 2011 r. było ich 71, w 2012 r. - 74, a w 2013 r. tylko 23.

Polski rząd w 2013 r. wygrał też więcej spraw niż jeszcze rok wcześniej (sprawy wygrane w całości: 12 proc. w 2012 r., z kolei 20 proc. w 2013 r.; sprawy wygrane w części: w 2012 r. - 8 proc., a w 2013 r.- 12 proc.).

Optymistycznie wyglądają również statystyki dotyczące liczby wykonywanych wyroków. W 2011 r. Komitet Ministrów uznał za wykonane 58 orzeczeń, w 2012 r. - 164, a w 2013 r. - 278.

PS/źródło: Raport z wykonania wyroków ETPC przez Polskę za 2013 r.