W celu wykonania wyroku Z. przeciwko Polsce dokonano m.in. nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.

Fundacja w wystąpieniu do Komitetu Ministrów Rady Europy zwróciła jednak uwagę, że "polski rząd nie zbiera informacji statystycznej umożliwiającej zweryfikowanie efektywności regulacji wprowadzonych nowelizacją"

Podniosła również, że zmiany te nie są w pełni zgodne z innymi instytucjami prawnymi, będącymi do dyspozycji sądów w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem.

Zdaniem HFPC "samo zagrożenie nałożenia obowiązku uiszczenia ustalonej sumy pieniężnej, czy nawet jej wymierzenie nie jest wystarczającym środkiem do tego, by wpłynąć na zachowanie tego z rodziców, które stale utrudnia kontakty z dzieckiem."

Fundacja zwraca również uwagę, że sąd nie ma obowiązku informowania stron o dostępnych środkach prawnych. Dlatego istnieje niebezpieczeństwo, że w przypadku, gdy strona nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, przysługujące jej środki prawne w zakresie egzekucji kontaktów z dzieckiem nie zostaną zastosowane.

Wystąpienie HFPC do Komitetu Ministrów Rady Europy zostało opracowane we współpracy z mecenasem Radosławem Rudnikiem, mecenas Anną Olczak-Agacką oraz mecenas Ewą Don-Siemion z Kancelarii Chajec Don-Siemion & Żyto sp.k.

PS/źródło:HFPC