Jest to projekt realizowany przez ELSA Poland, który umożliwia studentom prawa zapoznanie się z lokalną sytuacją na rynku prawniczym i codzienną pracą prawników-praktyków.

Dni Edukacji Prawniczej obejmują warsztaty, spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych oraz dyskusje na temat zmian na rynku usług prawnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ELSA Wrocław.

PS/źródło: ELSA Wrocław