Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek firmy, która kwestionuje wyniki wartego kilkadziesiąt milionów złotych przetargu na drukarki. Zarzut: zmowa cenowa
Historia przetargu na drukarki / Dziennik Gazeta Prawna
To kolejna odsłona opisywanego przez DGP od kilku już miesięcy przetargu ZUS na dostawę ok. 1,2 tys. drukarek i 2,1 tys. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z 45-miesięcznym serwisem i wdrożeniem systemu zarządzania drukiem. Na skutek wyroków Krajowej Izby Odwoławczej zmieniano już w nim specyfikację, której zapisy mogły preferować wybrane urządzenia. Potem odrzucono najkorzystniejszą ofertę, gdyż mogła zawierać rażąco niską cenę. Teraz zaś przetarg ten zbada Sąd Okręgowy w Warszawie. Przed kilkoma dniami wydał on postanowienie zakazujące zawarcia umowy do czasu wydania wyroku w tej sprawie.

Zarzut zmowy

Jednym z zarzutów podniesionych w skardze będzie zmowa cenowa. Trzy pierwsze miejsca w opisywanym przetargu zajęły oferty firm Arcus (36 mln zł), Teneo Systems (40,5 mln zł) oraz Decsoft (45,8 mln zł). Wszystkie zaoferowały te same koreańskie urządzenia marki Kyocera. Zajmująca czwarte miejsce w punktacji spółka Galaxy Systemy Informatyczne zarzuciła im zmowę przetargową. „Wykonawcy Teneo i Decsoft mogli dokonać zakupu sprzętu tego producenta jedynie od Arcus jako wyłącznego przedstawiciela Kyocera w Polsce. Prowadzi to do wniosku, iż Arcus mógł mieć wiedzę o cenach, po jakich Teneo i Decsoft nabyły ten sprzęt. W konsekwencji z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, że Arcus znał warunki ofert składanych przez wskazanych wykonawców, co do zakresu oferowanego sprzętu” – napisano w złożonym przez nią odwołaniu.
KIO oddaliła wówczas ten zarzut (sygn. akt KIO/1784/14 i KIO1752/14).
– Wyrok w pełni potwierdził stanowisko Arcus, że nie może być mowy o czynach nieuczciwej konkurencji, składaniu nieprawdziwych informacji czy zmowie cenowej – komentował to orzeczenie dla DGP Michał Czeredys, prezes zarządu Arcus SA.
Zarzut zmowy ma zostać ponowiony w skardze, jaką zapowiada spółka Galaxy. Pojawił się też w jej wniosku o udzielenie zabezpieczenia w postaci zakazu zawarcia umowy.
– Przed podjęciem decyzji sąd musiał zbadać, czy w sposób wystarczający uprawdopodobniliśmy naruszenie prawa. Skoro udzielił nam zabezpieczenia, to znaczy, że uznał nasze racje. Dlatego też składam dodatkowo wniosek do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie kontroli doraźnej tego przetargu – podkreśla reprezentujący spółkę Robert Krynicki, radca prawny z kancelarii Krynicki, Dajczer.

Powiązania kapitałowe

W skarżonym wyroku KIO uwzględniła natomiast dwa inne zarzuty Galaxy. Pierwszy doprowadził do nakazania odrzucenia oferty Arcus z powodu rażąco niskiej ceny. Drugi zaś dotyczył zatajenia powiązań kapitałowych między spółkami Teneo a Decsoft. Tą pierwszą zarządza jednoosobowo mężczyzna, który wchodzi jednocześnie w skład rady nadzorczej drugiej. Mimo tego obydwie spółki oświadczyły, że nie są powiązane.
KIO uznała, że takie powiązania istnieją, ale jej zdaniem błąd ten nie dyskwalifikuje automatycznie ofert i wystarczy wezwać spółki do uzupełnienia oświadczeń.
– Tyle że tu nie chodzi o to, że przedsiębiorcy nie złożyli wymaganych oświadczeń, tylko o to, że złożyli nieprawdziwe. Zapewnili, że nie ma między nimi powiązań, podczas gdy są one oczywiste. Dlatego, moim zdaniem, obydwie firmy powinny zostać wykluczone z postępowania z powodu złożenia nieprawdziwych informacji – uważa Krynicki.
Co do zasady, firmy należące do tej samej grupy nie powinny składać odrębnych ofert, a jeśli to zrobią, to podlegają one wykluczeniu. Jest jednak wyjątek od tej reguły. Jeśli udowodnią, że ich udział nie zachwieje uczciwą konkurencją, to mogą brać udział w przetargu.
Zapytaliśmy ZUS, jak ocenia złożenie odrębnych ofert przez powiązane ze sobą firmy. Radosław Milczarski z biura prasowego odpowiada, że pytania te są przedwczesne.
– W środę dopiero wpłynęło uzasadnienie wyroku KIO. Po zapoznaniu się z jego treścią komisja przetargowa podejmie działania mające na celu jego realizację. Z powyższych powodów udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie jest możliwe – tłumaczy.
Spółka Teneo postanowiła nie komentować sprawy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.
Co do zasady, firmy należące do tej samej grupy nie powinny składać odrębnych ofert
ORZECZNICTWO
Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 września 2014 r., sygn. akt V Co 14/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia