To kolejna odsłona opisywanego przez DGP od kilku już miesięcy przetargu ZUS na dostawę ok. 1,2 tys. drukarek i 2,1 tys. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z 45-miesięcznym serwisem i wdrożeniem systemu zarządzania drukiem. Na skutek wyroków Krajowej Izby Odwoławczej zmieniano już w nim specyfikację, której zapisy mogły preferować wybrane urządzenia. Potem odrzucono najkorzystniejszą ofertę, gdyż mogła zawierać rażąco niską cenę. Teraz zaś przetarg ten zbada Sąd Okręgowy w Warszawie. Przed kilkoma dniami wydał on postanowienie zakazujące zawarcia umowy do czasu wydania wyroku w tej sprawie.

Zarzut zmowy

Jednym z zarzutów podniesionych w skardze będzie zmowa cenowa. Trzy pierwsze miejsca w opisywanym przetargu zajęły oferty firm Arcus (36 mln zł), Teneo Systems (40,5 mln zł) oraz Decsoft (45,8 mln zł). Wszystkie zaoferowały te same koreańskie urządzenia marki Kyocera. Zajmująca czwarte miejsce w punktacji spółka Galaxy Systemy Informatyczne zarzuciła im zmowę przetargową. „Wykonawcy Teneo i Decsoft mogli dokonać zakupu sprzętu tego producenta jedynie od Arcus jako wyłącznego przedstawiciela Kyocera w Polsce. Prowadzi to do wniosku, iż Arcus mógł mieć wiedzę o cenach, po jakich Teneo i Decsoft nabyły ten sprzęt. W konsekwencji z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, że Arcus znał warunki ofert składanych przez wskazanych wykonawców, co do zakresu oferowanego sprzętu” – napisano w złożonym przez nią odwołaniu.

KIO oddaliła wówczas ten zarzut (sygn. akt KIO/1784/14 i KIO1752/14).

– Wyrok w pełni potwierdził stanowisko Arcus, że nie może być mowy o czynach nieuczciwej konkurencji, składaniu nieprawdziwych informacji czy zmowie cenowej – komentował to orzeczenie dla DGP Michał Czeredys, prezes zarządu Arcus SA.

Zarzut zmowy ma zostać ponowiony w skardze, jaką zapowiada spółka Galaxy. Pojawił się też w jej wniosku o udzielenie zabezpieczenia w postaci zakazu zawarcia umowy.

– Przed podjęciem decyzji sąd musiał zbadać, czy w sposób wystarczający uprawdopodobniliśmy naruszenie prawa. Skoro udzielił nam zabezpieczenia, to znaczy, że uznał nasze racje. Dlatego też składam dodatkowo wniosek do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie kontroli doraźnej tego przetargu – podkreśla reprezentujący spółkę Robert Krynicki, radca prawny z kancelarii Krynicki, Dajczer.

Powiązania kapitałowe

W skarżonym wyroku KIO uwzględniła natomiast dwa inne zarzuty Galaxy. Pierwszy doprowadził do nakazania odrzucenia oferty Arcus z powodu rażąco niskiej ceny. Drugi zaś dotyczył zatajenia powiązań kapitałowych między spółkami Teneo a Decsoft. Tą pierwszą zarządza jednoosobowo mężczyzna, który wchodzi jednocześnie w skład rady nadzorczej drugiej. Mimo tego obydwie spółki oświadczyły, że nie są powiązane.

KIO uznała, że takie powiązania istnieją, ale jej zdaniem błąd ten nie dyskwalifikuje automatycznie ofert i wystarczy wezwać spółki do uzupełnienia oświadczeń.

– Tyle że tu nie chodzi o to, że przedsiębiorcy nie złożyli wymaganych oświadczeń, tylko o to, że złożyli nieprawdziwe. Zapewnili, że nie ma między nimi powiązań, podczas gdy są one oczywiste. Dlatego, moim zdaniem, obydwie firmy powinny zostać wykluczone z postępowania z powodu złożenia nieprawdziwych informacji – uważa Krynicki.

Co do zasady, firmy należące do tej samej grupy nie powinny składać odrębnych ofert, a jeśli to zrobią, to podlegają one wykluczeniu. Jest jednak wyjątek od tej reguły. Jeśli udowodnią, że ich udział nie zachwieje uczciwą konkurencją, to mogą brać udział w przetargu.

Zapytaliśmy ZUS, jak ocenia złożenie odrębnych ofert przez powiązane ze sobą firmy. Radosław Milczarski z biura prasowego odpowiada, że pytania te są przedwczesne.

– W środę dopiero wpłynęło uzasadnienie wyroku KIO. Po zapoznaniu się z jego treścią komisja przetargowa podejmie działania mające na celu jego realizację. Z powyższych powodów udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie jest możliwe – tłumaczy.

Spółka Teneo postanowiła nie komentować sprawy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

Co do zasady, firmy należące do tej samej grupy nie powinny składać odrębnych ofert

Historia przetargu na drukarki

Historia przetargu na drukarki

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

ORZECZNICTWO

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 września 2014 r., sygn. akt V Co 14/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia