Zaniżanie odszkodowań za najem pojazdu zastępczego i bariery prawne w rozpatrywaniu sporów sądowych dotyczących wypłaty świadczeń za szkody komunikacyjne – na takie problemy zwrócili uwagę prelegenci konferencji poświęconej praktyce likwidacji szkód z umowy ubezpieczenia OC na etapie przedsądowym i sądowym.
Spotkanie zorganizowały: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Polska Izba Ubezpieczeń, rzecznik ubezpieczonych i Polska Izba Motoryzacji.
Jak wyliczono, do jednego sądu rejonowego w Warszawie w ciągu ostatnich kilku lat wpłynęło ponad 30 tys. spraw o zwrot wydatków na najem pojazdu zastępczego. Dr Aneta Łazarska, sędzia SR w Warszawie zaznaczyła, że wartość przedmiotu sporu w tych postępowaniach często nie przekraczała nawet 100 zł. A mimo to szansa ugodowego ich zakończenia była niewielka.
– Angażowanie biegłego w każdą sprawę komplikuje i znacząco wydłuża proces orzekania i zwiększa jego koszty, które często dwu-, a nawet trzykrotnie przewyższają wartość przedmiotu sporu – podkreśliła sędzia Łazarska.
Dodatkowym utrudnieniem są ograniczenia proceduralne. Takie sprawy nie kwalifikują się bowiem do postępowania uproszczonego. Dlatego ekspertka podkreśliła, że sądy powinny mieć większą swobodę w postępowaniu dowodowym, np. co do konieczności uwzględnienia opinii biegłego.
Doktor Józef Zych, poseł na Sejm, wskazywał, że w sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach trwają prace nad nowelą ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.). Nowela przewiduje m.in., że odszkodowanie za koszty najmu pojazdu zastępczego wypłaca się według stawek określonych w rozporządzeniu ministra finansów, chyba że umowa przewiduje niższe. Jeśli jednak okres użytkowania takiego samochodu przekracza 14 dni, to wypłacone świadczenie pomniejsza się o wydatki, które poszkodowany i tak by poniósł (na własne auto), gdyby do szkody nie doszło.
1480 wypadków i kolizji miało miejsce w Warszawie tylko w lipcu 2014 r.