W środę w Sejmie podczas prezentowania sprawozdania z prac komisji finansów nad projektem tej noweli Marcin Święcicki (PO) mówił, że poselski projekt autorstwa PO znacznie ułatwi organizacjom pożytku publicznego (OPP) przeprowadzanie loterii.

Jak dodał, posłom wnioskodawcom chodziło o to, by w przypadku takich organizacji wymóg uzyskania zgody na urządzanie loterii fantowych i gier bingo fantowych zamienić na zgłoszenie. Możliwość taka byłaby jednak uwarunkowana wartością puli nagród. Obecnie podmioty organizujące takie loterie i gry mają obowiązek uzyskania zgody z Izby Celnej, jeżeli wartość puli wygranych przekracza tzw. kwotę bazową, czyli wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (obecnie ok. 3700 zł). Poniżej tej wartości wystarczy zgłoszenie.

Projekt przewiduje podniesienie progu, do którego nie trzeba uzyskiwać zgody Izby Celnej na organizację loterii, do 15-krotności kwoty bazowej, przy czym w ciągu roku obrotowego łączna wartość nagród w puli loterii fantowej nie będzie mogła przekroczyć 30-krotności kwoty bazowej. Oznacza to, że organizacja publiczna będzie mogła teraz bez zezwolenia urządzić loterię fantową lub grę bingo fantową, w której wartość puli nagród sięgałaby ponad 50 tys. zł.

"Obecnie, aby zorganizować loterię fantową na cele charytatywne (...), a kwota tych nagród przekracza przeciętne wynagrodzenie, potrzebne jest multum rozmaitych zaświadczeń" - mówił sprawozdawca komisji. Wśród tych zaświadczeń wymienił m.in. oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych i innego majątku na urządzenie loterii fantowej czy oświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Ponadto losy muszą być wyprodukowane przez specjalistyczną firmę.

Dodał, że w trakcie obrad komisja finansów wprowadziła do projektu kilkanaście poprawek, m.in. rozszerzono zakres merytoryczny gier hazardowych, których dotyczyć będą zmienione przepisy - na loterie fantowe i gry bingo fantowe.

Kolejna poprawka dotyczyła zmiany daty wejścia w życie noweli. Nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

Wprowadzono także poprawkę, która przewiduje odstąpienie od wymierzania kar osobom, które wzięły udział w nielegalnie lub niewłaściwie urządzonych loteriach fantowych, audiotekstowych, promocyjnych lub grach bingo fantowych. Jak tłumaczył Święcicki, poprawka ta jest podyktowana tym, że osoba, która wygrała nagrodę w takich grach może nie zdawać sobie sprawy, że była ona zorganizowana niezgodnie z prawem.

"To wyłączenie nie dotyczy uczestników np. gier w kasynach" - zaznaczył Święcicki.

Jacek Brzezinka z PO mówił, że nowe przepisy umożliwią organizacjom pożytku publicznego uzyskiwanie "środków na swoją działalność poprzez organizowanie loterii według uproszczonej procedury". Wskazał, że jego klub popiera projekt noweli.

Pozytywnie do propozycji odniósł się też Jan Łopata z PSL, który poinformował, że klub PSL popiera proponowane rozwiązania.

Podobną opinię wyraził Henryk Kowalczyk z PiS. Wskazywał on, że proponowane podniesienie progu minimalnej kwoty, od której wymagane będzie uzyskanie zgody na zorganizowanie loterii fantowej, było wyczekiwane przez organizacje pożytku publicznego.

Zaznaczył jednak, że PiS składa poprawkę, która przywróci do noweli zapis umożliwiający karanie osób, które wzięły udział w nielegalnie lub niewłaściwie urządzonych loteriach. Jak tłumaczył, jego klub ma bowiem wątpliwości, czy wykreślenie tych przepisów nie wykracza poza zakres zmian, o jakie chodziło autorom projektu.

Artur Górczyński z Twojego Ruchu podsumowując projekt noweli stwierdził, że są to dobre i korzystne zmiany dla OPP.

Poseł SLD Zbigniew Matuszczak ocenił, że obecnie obowiązujące rozwiązania są zbyt uciążliwe dla organizacji pożytku publicznego. "Proponowane zmiany ułatwią działalność organizacjom pożytku publicznego, dlatego klub SLD popiera ten projekt" - stwierdził.

W konsekwencji złożenia poprawki przez posła PiS, projekt ponownie trafił do komisji finansów.