Prezydent podpisał ustawę z 29 sierpnia 2014 r. nowelizującą prawo upadłościowe i naprawcze oraz dwie ustawy: o KRS i o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
. Po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw osoba fizyczna, która wpadła w spiralę długów, będzie mogła wszcząć postępowanie upadłościowe, nawet gdy zalega z zapłatą tylko jednemu wierzycielowi.
Sąd oddali taki wniosek tylko, gdy uzna, że dłużnik sam doprowadził do niewypłacalności albo istotnie ją powiększył. Nowa konstrukcja upadłości konsumenckiej przewiduje możliwość zachowania przez bankruta dachu nad głową.
Powinien on uprawdopodobnić, że w drodze układu z wierzycielami – mimo pozostawienia lokalu poza masą upadłości – zostaną osiągnięte cele postępowania. Gdy dłużnik nie będzie zdolny do spłacania wierzycieli, sąd umorzy jego zobowiązania.