Kilkuset pracowników prokuratur i wymiaru sprawiedliwości wystąpiło na drogę sądową. Powód? Zamrożenie płac od 2011 do 2013 r.
– Organizatorem akcji jest Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. Chętnym udziela pomocy prawnej, udostępnia wzory pozwów, kalkulatory do wyliczenia żądanych kwot. Z kolei Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa składa zawezwania do próby ugodowej.
Wymiar prawny