Jednak przepisy uchwalono w ten sposób, że obowiązek ten dotyczy także pojazdu wolnobieżnego niezarejestrowanego, czyli np. wózka widłowego czy maszyny budowalnej.
Tymczasem diagności nie mają ani uprawnień, ani kompetencji do sprawdzania podzespołów np. maszyn niedrogowych, a same SKP nie są przystosowane do ich przyjmowania. Dlatego projekt przewiduje, że opisywany obowiązek nie obejmie właścicieli pojazdów wolnobieżnych niezarejestrowanych.