Kończą się prace nad nowelizacją prawa o ruchu drogowym korygującą m.in. katalog pojazdów, których użytkownicy są zobligowani do poświadczania wymiany drogomierza na stacji kontroli pojazdów. Wprowadzenie tej procedury to efekt zmian w prawie z 2019 r., które mają wyeliminować zjawisko cofania liczników.

Jednak przepisy uchwalono w ten sposób, że obowiązek ten dotyczy także pojazdu wolnobieżnego niezarejestrowanego, czyli np. wózka widłowego czy maszyny budowalnej.
Tymczasem diagności nie mają ani uprawnień, ani kompetencji do sprawdzania podzespołów np. maszyn niedrogowych, a same SKP nie są przystosowane do ich przyjmowania. Dlatego projekt przewiduje, że opisywany obowiązek nie obejmie właścicieli pojazdów wolnobieżnych niezarejestrowanych.
Etap legislacyjny
Projekt po komisji prawniczej