Skazani na krótkotrwałe kary pozbawienia wolności nie będą już mogli starać się o to, aby sądy zamieniły im odsiadkę na areszt domowy. To efekt rządowych zmian w przepisach
System dozoru elektronicznego (SDE) przestanie być sposobem wykonania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, a stanie się przede wszystkim jedną z form kary ograniczenia wolności. Tak wynika z rządowego projektu zmian w części ogólnej kodeksu karnego. Jednym z jego celów ma być zredukowanie liczby osób osadzonych w więzieniach. Tymczasem, jak wskazują eksperci, zaproponowane przez resort zmiany odniosą odwrotny skutek. Doprowadzą bowiem do tego, że sądy nie będą mogły na etapie wykonawczym zamieniać orzeczonej kary w ten sposób, aby skazany zamiast pójść do zakładu karnego, odbył karę w domu z elektroniczną bransoletką.

Zmiana statusu