Mieszkamy w bloku zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową. Układ pomiarowo-rozliczeniowy do pomiaru dostarczanego do naszego budynku ciepła znajduje się w budynku oddalonym o kilkadziesiąt metrów. Sieć ciepłownicza zrealizowana w latach 50. ub. wieku jest bardzo niedoskonała i na odcinku między budynkami powoduje duże straty. Jak to zmienić i przestać płacić za ogrzewanie ulicy? – pyta pani Maria.
W tej sytuacji najważniejsze jest, że budynkiem zarządza spółdzielnia mieszkaniowa. To oznacza, że ani lokatorzy, ani właściciele mieszkań nie są stroną przy np. umowach o dostarczanie ciepła. Spółdzielców zawsze reprezentuje zarząd spółdzielni.
Aby zmniejszyć rachunki za ogrzewanie mieszkań, czyli przestać płacić za topienie śniegu wzdłuż linii przesyłowej, najrozsądniej jest przenieść licznik poboru ciepła do konkretnego bloku. Agnieszka Głośniewska, rzecznik Urzędu Regulacji Energetyki, podpowiada, że miejsce zainstalowania licznika wynika z umowy o dostarczanie ciepła, którą zawierają dostawca z odbiorcą, ale generalnie powinien być zainstalowany w punkcie poboru ciepła, który z kolei powinien być wyraźnie wskazany w umowie. Nie ma jednak ogólnych przepisów, które nakazywałyby montowanie licznika w budynku poboru. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, warunków technicznych. Być może licznik, o którym pisze czytelniczka, jest zamontowany w jedynym możliwym miejscu albo był umieszczony tam wiele lat temu, a po kilkudziesięciu latach sytuacja i możliwości wyglądają inaczej. Renegocjować umowę między spółdzielnią a dostawcą ciepła może tylko zarząd spółdzielni, który działa w imieniu właścicieli mieszkań. Oczywiście mieszkańcy mogą wpływać na zarząd i zgłaszać propozycje różnych działań.
Jeśli przesunięcie licznika będzie z przyczyn technicznych niemożliwe, właściciele mieszkań mogą się pokusić o inwestycję w izolację linii przesyłowej, aby straty ciepła były jak najmniejsze. Wykorzystanie budżetu spółdzielni jest poddawane pod głosowanie na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni. Zawsze też spółdzielcy mogą na własny koszt założyć indywidualne liczniki, które będą rozliczały ciepło zużyte przez poszczególne lokale. Ale wtedy i tak strata ciepła pomiędzy niefortunnie zlokalizowanym zbiorczym układem pomiarowym a mieszkaniami będzie rozłożona na wszystkich lokatorów.
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. (Dz.U. nr 54, poz. 348 ze zm.). Art. 18 par. 2, art. 35–36, 38, 48 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. nr 30, poz. 210 ze zm.).