Dziś wchodzi w życie nowela ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z nowymi przepisami, sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70. roku życia - chyba, że nie później niż sześć miesięcy przed ukończeniem tego wieku sędzia zadeklaruje pierwszemu prezesowi SN, że chce dalej pracować.

Jeżeli stan zdrowia pozwala mu na pełnienie obowiązków (należy przedstawić zaświadczenie), sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 72 lat, ale w każdej chwili może przejść w stan spoczynku.