Rowerzyści jeżdżący po chodnikach to prawdziwa zmora dla pieszych. Nie bez przyczyny zatem poruszanie się rowerem poza specjalnie wyznaczonymi ścieżkami i jezdnią jest co do zasady zabronione.

Obowiązkiem każdego rowerzysty jest korzystanie ze ścieżek rowerowych. Dopiero w przypadku braku ścieżki dla rowerów bądź pobocza (lub jego niedostosowania do jazdy rowerem) możliwe jest skorzystanie z jezdni.

Zawsze pamiętać należy o konieczności trzymania się prawej strony pasa ruchu. Zjazd do osi jezdni dopuszczalny jest jedynie w momencie, gdy wykonujemy manewr skrętu w lewo oraz podczas wyprzedzania czy omijania.

Przypomnieć należy również, że rowerzysta na ścieżce rowerowej może poruszać się z kodeksową prędkością 50 km/h.

A czy sam pieszy ma prawo wejść na ścieżkę przeznaczoną dla rowerzystów? Prawo dopuszcza taką możliwość jedynie w przypadku, gdy przy drodze nie ma chodnika ani pobocza bądź skorzystanie z nich nie jest możliwe.

Po chodniku tylko wyjątkowo

Przepisy co do zasady zabraniają jazdy rowerem po chodniku. Jest jednak kilka przypadków, kiedy możemy to uczynić bez narażana się na otrzymanie mandatu od policji czy straży miejskiej.

Po pierwsze, skorzystać z chodnika możemy, jeśli jadąc rowerem towarzyszy nam dziecko młodsze niż 10 lat. Ponadto, jazda po chodniku jest dozwolona w momencie gdy znajdujemy się na drodze, na której dopuszczalna prędkość przekracza 50 km/h, nie ma wydzielonej ścieżki dla rowerzystów, a chodnik ma szerokość przynajmniej dwóch metrów. Po chodniku rowerem można poruszać się również w sytuacji, gdy panują złe warunki atmosferyczne.

W sytuacji, gdy będziemy korzystać z chodnika w celu przemieszczania się po nim na rowerze należy jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Nieuzasadniona jazda rowerem po chodniku grozi mandatem w wysokości 50 zł. Za przejazd rowerem po przejściu dla pieszych otrzymać możemy natomiast maksymalnie 200 zł grzywny.