Prezesi sądów apelacyjnych na prośbę Krajowej Rady Sądownictwa wskazali problemy, jakie stwarza konieczność dokonywania zakupów za pośrednictwem krakowskiego Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa.
Zebrane informacje KRS przedstawiła ministrowi sprawiedliwości z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Poprosiła również o wyeliminowanie problemów towarzyszących zakupom.
Prezesi sądów skarżą się m.in., że zakupy realizowane przez centrum nie odpowiadają praktycznym potrzebom sądów, że czas oczekiwania na przeprowadzenie procedury zakupów jest zbyt długi, a wybór materiałów zbyt ograniczony. Zdaniem szefów sądów stwarza to istotne zagrożenie dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.