Ustawa ma ujednolicić m.in. standard zapisu danych i oznaczenie strzeżonego terenu. Handlowcy mają obawy, że przez nieprecyzyjne sformułowania przybędzie im obowiązków
Projekt założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym z 7 lipca 2014 r. przedstawiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Znajduje się on obecnie w konsultacjach społecznych.
Najwięcej uwag i obaw na tym etapie mają handlowcy. Wynikają one z niedoprecyzowania zapisów, co może się przełożyć na nadmierne obowiązki oraz dodatkowe koszty dla sklepów.