Wykładowcami w KSSiP są sędziowie i prokuratorzy wszystkich szczebli oraz specjaliści z określonych dziedzin prawa.

Obecnie poszukiwane są osoby do prowadzenia zajęć w ramach programu aplikacji prokuratorskiej: z postępowania w sprawach nieletnich, prawa karnego skarbowego, postępowania odwoławczego i części ogólnej prawa karnego. Z kolei do szkolenia osób z aplikacji ogólnej i sędziowskiej, szkoła szuka specjalistów z prawa rzeczowego, ksiąg wieczystych, hipoteki oraz postępowania wieczystoksięgowego, KRS i rejestru zastawów, obrotu międzynarodowego w sprawach cywilnych, prawa europejskiego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa upadłościowego, prawa karnego skarbowego i prawa karnego wykonawczego.

Osoby zainteresowane współpracą powinny posiadać predyspozycje i doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania kwestionariusza zgłoszenia kandydata umieszczone są na stronie internetowej KSSiP w zakładce „Wykładowcy” > „Formularze”.

PS/źródło:KSSiP.