Trybunał Konstytucyjny orzekł 15 lipca, że mandat nałożony w sprawach rozstrzyganych na gruncie postępowania wykroczeniowego powinien podlegać uchyleniu także w takich sytuacjach, gdy to sam TK orzekł o niezgodności z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, przepisu który stanowił podstawę do ukarania mandatem.

Obecnie – zgodnie z zaskarżonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich art. 101 par. 1 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Artykuł ten został jednak uznany za niezgodny z ustawą zasadniczą.

Wyrok wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.