Skreślony z listy zawodowej adwokat czy radca prawny będzie mógł zostać na nią ponownie wpisany po 10 latach, a aplikanci po 5. Prezydent podpisał nowelizację prawa o adwokaturze. Zmianę wymusił Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 18 października 2010 r. (sygn. akt K 1/09).
Za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał przepisy przewidujące karę dyscyplinarną usunięcia z listy adwokatów bez możliwości ubiegania się o ponowny wpis. Podkreślił, że rozwiązanie to jest zbyt restrykcyjne, jeśli wziąć pod uwagę przyczynę, dla której taka kara może być orzeczona, np. niepłacenie składek.
Nowelizacja daje możliwość powrotu do zawodu również lekarzom weterynarii, notariuszom, komornikom, architektom czy rzecznikom patentowym.