Egzamin adwokacki i radcowski odbędzie się w terminie 11 - 13 marca 2015 r. Podobnie w tym roku zdający będą rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz gospodarczego i administracyjnego.

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą deregulacyjną egzamin nie obejmuje już części testowej.

PS/źródło:MS