Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Ministerstwo Finansów wycofa się z pomysłu zmierzającego do obniżenia wynagrodzenia sędziów. Chodzi o pismo, jakie wpłynęło z MF w trakcie konsultacji projektu zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych. Wynikało z niego, że resort finansów dostrzega „konieczność dokonania zmian zasad korzystania wynagrodzeń sędziów”. To zaniepokoiło środowisko sędziowskie.
„Projekt przedstawiony przez Ministerstwo Finansów ma na celu doprowadzenie do stałego, sukcesywnego obniżania wynagrodzeń sędziów w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju” – alarmuje w uchwale Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.
Reklama
Obecnie płaca sędziego jest ustalana w ten sposób, że średnie wynagrodzenie w kraju jest mnożone przez współczynnik zależny od stanowiska i stażu danego sędziego. Tymczasem to, co zaproponował MF, doprowadziłoby do tego, że – zdaniem Iustitii – wysokość corocznej waloryzacji spadłaby dwu- lub trzykrotnie.
Wszystko jednak wskazuje na to, że tym razem resortowi finansów nie uda się przeforsować zmian. Odstąpienie od nich to prawdopodobnie efekt rozmów z przedstawicielami resortu sprawiedliwości, który od początku podnosił, że nie widzi potrzeby weryfikacji zasad ustalania sędziowskich pensji.