Na najbliższym posiedzeniu Sejm w drugim czytaniu zajmie się projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Przewiduje on wyłączenie spod egzekucji komorniczej przedmiotów niezbędnych ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.
Zmiana ujednolici regulacje dwojga postępowań: egzekucji administracyjnej i sądowej, prowadzonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Tylko pierwsza z nich już od 2001 r. przewiduje wyłączenie spod egzekucji sprzętu inwalidzkiego. Nie dość, że brak takiego wyłączenia jest niehumanitarny, to jeszcze rodzi wątpliwości co do tego, kto ostatecznie pokrywa długi. Przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność często są bowiem kupowane z wykorzystaniem środków publicznych. Zastrzeżenia do zapisów projektu ma prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek, który wskazuje, że nowelizowany art. 829 pkt 8 k.p.c. nie definiuje, kto jest osobą niepełnosprawną.
– Czy wyłączenie będzie obejmowało tylko osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o zabezpieczeniu społecznym – zastanawia się Rafał Fronczek i dodaje, że przy przyjęciu pierwszego rozwiązania powstanie problem, w jaki sposób organ egzekucyjny będzie ustalał istnienie niepełnosprawności dłużnika.