Działania podjęte przez prokuraturę wobec dziennikarzy tygodnika "Wprost" naruszają podstawowe gwarancje i prawa obywatelskie przewidziane w konstytucji, kodeksie postępowania karnego i prawie prasowym - stwierdza uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęta 19 czerwca w reakcji na wydarzenia w siedzibie redakcji.

Adwokaci wyrażają solidarność ze środowiskiem dziennikarskim, podkreślając, że poszukiwanie dowodów przestępstwa przez powołane do tego organy w żadnej mierze nie usprawiedliwia próby naruszenia tajemnicy zawodowej i nie może być tolerowane.

Jednocześnie władze samorządu wzywają Prokuratora Generalnego do jak najszybszego podjęcia działań, które zapewnią przestrzeganie praw obywatelskich i obowiązującego prawa.

Uchwała NRA to reakcja na wkroczenie prokuratorów i funkcjonariuszy ABW do redakcji tygodnika "Wprost" i próbę uzyskania od jego redaktora naczelnego Sylwestra Latkowskiego oryginalnych nośników z nagraniami w sprawie tzw. afery taśmowej przy użyciu siły.

Treść uchwały można znaleźć na stronie www.adwokatura.pl