Mecenas Piotr Kaszewiak z Okręgowej Izby Adwokackiej argumentował, że dlatego potrzebne jest obywatelskie vademecum prawne, dzięki któremu Polacy nie będą popadali w problemy z prawem - mówił. Dodał, że łódzka Izba Adwokacka będzie edukowała za pośrednictwem portalu internetowego, broszur i akcji informacyjnej.

Akcja edukacyjno-informacyjna ma objąć swoim zasięgiem zarówno dorosłych, którym już od dłuższego czasu udzielane są bezpłatne porady prawne, jak i najmłodszych. 

Dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi Jarosław Szymański powiedział, że każda szkoła będzie mogła poprosić o wizytę prawnika na lekcjach. Adwokaci od strony praktycznej przekazywaliby podstawową wiedzę w zakresie treści prawa i potrzeby korzystania z niego.

Łódzka Izba Adwokacka jest pierwszą w kraju, która wychodzi z pomysłem szeroko zakrojonych działań edukacyjnych.