Bernadeta Kasztelan - Świetlik jest prawnikiem specjalizującym się w prawie konkurencji. Od 2001 roku była radcą prawnym w Kancelarii Prawnej Gessel, Koziorowski Sp.k. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora działu prawnego UPC Polska. W latach 1990-2000 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na stanowisku zastępcy dyrektora delegatury UOKiK w Poznaniu, a następnie dyrektora Departamentu Infrastruktury. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w Warszawie. Nowa wiceprezes będzie odpowiadała za pion ochrony konkurencji, w tym fuzje i przejęcia.

Dorota Karczewska jest prawnikiem specjalizującym się w prawie ochrony konkurencji oraz konsumentów. Z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów związana jest od 16 lat. Od 2008 roku pełniła funkcję dyrektora delegatury UOKiK w Bydgoszczy. Wcześniej jako radca prawny wielokrotnie reprezentowała prezesa UOKiK w sprawach sądowych. Wykłada również prawo konkurencji i konsumentów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Ponadto, od 2009 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Łódzkiej SSE. Do kompetencji nowej wiceprezes będzie należało kształtowanie polityki ochrony interesów konsumentów.

PS/źródło:UOKiK