Spisy wyborców mają być aktualizowane w systemie informatycznym zamiast na papierowych formularzach. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. poz. 942). Umożliwi też głosowanie osobom, które tuż przed wyborami wykreślono ze spisu w specjalnych obwodach wyborczych.
Zgodnie z kodeksem wyborczym spis osób uprawnionych do głosowania sporządzany jest na podstawie gminnego rejestru wyborców i drukowany najpóźniej 21 dni przed wyborami. Wszelkie późniejsze zmiany (dopisanie do listy lub wykreślenie) odbywają się ręcznie na specjalnych formularzach dołączanych do spisu. Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych większość czynności aktualizacyjnych odbywa się już po jego wydrukowaniu, gdyż wnioski składane są w gminach w ostatniej chwili.
– Obecny system sprzyja popełnianiu błędów, które mogą mieć bezpośredni wpływ na prawidłowość przeprowadzenia wyborów. Wydłuża też procedurę i zwiększa koszty – wyjaśnia MSW.
Nowelizacja odpowiada na postulaty zgłaszane od dawna przez samorządy i komisje wyborcze. Przewiduje, że spis wyborców będzie przygotowywany w systemie informatycznym z zachowaniem 21-dniowego terminu, natomiast listy będą drukowane dwa dni przed głosowaniem. W tym czasie wszelkie zmiany będą zapisywane wyłącznie w systemie.
Nowelizacja ma umożliwić także głosowanie osobom, które najpóźniej pięć dni przed wyborami opuściły szpital, dom pomocy społecznej, zakład karny, areszt śledczy lub dom studencki, gdzie utworzono specjalne obwody. Teraz zdążą dopisać się do spisu wyborców w miejscu zamieszkania.
Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji