Przedsiębiorcy nie będą już musieli oznaczać ceną każdego produktu osobno – wystarczy, że cena wskazana będzie na półce. Takie zmiany przewiduje przyjęta właśnie przez Senat ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług.

Na ustawie skorzystają przede wszystkim drobni przedsiębiorcy - to oni najczęściej metkują produkty w swoich sklepach. Większe firmy wyposażają zazwyczaj swoje sklepy w czytniki kodów kreskowych, które są alternatywą dla naklejania cen na każdy produkt. Na zmianach skorzystają też konsumenci. W razie wątpliwości co do ceny będą mogli kupić towar za kwotę najkorzystniejszą dla siebie.

W trakcie prac największe kontrowersje budziła kwestia zaostrzenia kar. Ustawa przewiduje bowiem podniesienie górnej granicy grzywny do 40 tys. złotych. Do nałożenia grzywny w takiej wysokości będzie wystarczyło trzykrotne nie wywiązanie się z obowiązku uwidocznienia ceny. Obowiązująca obecnie ustawa o cenach (Dz.U. z 2001 r. nr 97, poz. 1050 ze zm.) przewiduje karę do 5 tys. euro.

Mimo sprzeciwów branży, komisje senackie nie zdecydowały się na obniżenie nowych progów. Zgodnie z ustawą, na wysokość grzywny będzie miała wpływ dotychczasowa działalność przedsiębiorcy, wielkość jego obrotów i przychody.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział, że przygotuje specjalne instrukcje dla inspekcji handlowych. Będą dotyczyły sposobu określania wysokości kary.

Po wejściu w życie ustawy Minister Finansów będzie mógł wprowadzić w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady uwidoczniania cen.

Etap legislacyjny:
Ustawa przyjęta przez Senat