Sędziowie, prokuratorzy, policjanci, a nawet strażacy i egzaminatorzy na prawo jazdy będą musieli ujawniać oświadczenia majątkowe
Zamiast prawie 30 ustaw regulujących zasady składania oświadczeń majątkowych będziemy mieć tylko jedną kompleksową regulację – ustawę o oświadczeniach majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jej projekt przygotował minister sprawiedliwości. Jest w niej wszystko: zasady składania oświadczeń, kontroli i najważniejsze – ich jawność.
– Projekt ustawy wychodzi naprzeciw postulatom wielu ekspertów. Rozproszony system należy uporządkować i spróbować umieścić w jednym akcie prawnym w stosunku do wszystkich zobowiązanych do składania oświadczeń osób – uważa Krzysztof Izdebski, prawnik Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska.
Deklaracje będzie musiało składać więcej osób niż dziś. Wszystko dlatego, że rozszerzono zakres podmiotowy ustawy. Kierowano się zasadą, że majątek będą musieli ujawniać ci, którzy mają rzeczywisty wpływ na podejmowane decyzje, a więc np. wydają rozstrzygnięcia administracyjne. Ale też kuratorzy sądowi – zarówno zawodowi, jak i społeczni, ławnicy, referendarze sądowi, asystenci sędziów, dyrektorzy sądów powszechnych i część ich pracowników.