Resort sprawiedliwości opublikował nową wersję projektu zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych. Nadal zawiera on najbardziej kontrowersyjne dla sędziów rozwiązania
W projekcie z 13 maja 2014 r. nie zrezygnowano np. z przyznania ministrowi sprawiedliwości prawa do żądania od prezesa sądu apelacyjnego informacji o każdym toczącym się postępowaniu czy też wprowadzenia pięcioletniego okresu, na jaki sędzia może zostać delegowany do resortu. Łącznie ministerstwo nie uwzględniło 12 uwag takich podmiotów jak Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa czy prokurator generalny.

Kosmetyczne zmiany