W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, że dziekan stołecznej ORA, pomimo ich swój urząd piastuje od 8 miesięcy, nie spełnił do tej pory żadnych przedwyborczych obietnic. „Nie został przeprowadzony audyt i nie wprowadzono jakichkolwiek oszczędności, ani nie obniżono pensji działaczy” - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Krytykujący zarzucają także szefowi warszawskiej izby, że oprócz felietonu, opublikowanego na Prawniku.pl (cały tekst dostępny TUTAJ) w którym jak piszą „dziekan zarzucił ogółowi młodych adwokatów, że są nieetyczni i psują klientom sprawy”, nie przejawiał do tej pory żadnej aktywności w sprawach publicznych.

Podkreślają również, że za jego kadencji stołeczna ORA nie wydała ani jednej uchwały w sprawach istotnych dla adwokatury bądź praw obywatelskich.

Lista sformułowanych zarzutów jest długa, a 18 maja okaże się czy zgromadzenie izby adwokackiej w Warszawie równie negatywnie oceni dotychczasową działalność mec. Pawła Rybińskiego.

PS