Bronisław Komorowski ma nadzieję, że uda się stworzyć system bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych. Prezydent spotkał się w tej sprawie w Belwederze z szefami samorządów prawniczych: prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych. Jak mówił później dziennikarzom, nie jest to pierwsza próba rozwiązania tego problemu.

W najbliższą sobotę pod honorowym patronatem prezydenta odbędzie się Dzień Nieodpłatnych Porad Prawnych. Mimo że jest to akcja cykliczna, zdaniem prezydenta, niewystarczająca. "Bardzo bym chciał, żeby ta akcja mogła się przekształcić w rozwiązania systemowe", mówił Bronisław Komorowski. Zaznaczył, że to jednak będzie wymagać współpracy z rządem i parlamentem.

17 maja do akcji włączy się kilkuset adwokatów w 190 miastach. "To średnio jest około 10-ciu tysięcy bezpłatnych porad prawnych", powiedział prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara. Poinformował, że Dni Nieodpłatnych Porad Prawnych będą organizowane częściej.

Kancelaria Prezydenta przygotowała "Zieloną księgę" w sprawie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej dla potrzebujących. W dokumencie napisano między innymi, że pomimo licznych starań różnych organizacji oraz akcji społecznej prowadzonej od 1999 roku, nie udało się do tej pory uchwalić ustawy, która by ten problem rozwiązała.