Jestem właścicielem mieszkania (własność wydzielona) w budynku spółdzielczym. Budynek jest usadowiony na działce budowlanej o powierzchni 2111 mkw. Użytkuję tylko konieczną część tej działki potrzebną do funkcjonowania obiektu (łącznie ok. 600 mkw., na co składa się grunt pod budynkiem i pod chodnikami, dojście do budynku, dojście do śmietnika i powierzchnia pod śmietnikiem). Pozostała część, czyli około 1500 mkw. jest dla mnie zbędna i nie użytkuję jej. Jakie przedsięwziąć kroki, by się uwolnić od niechcianego gruntu, a zatem i podatku – pyta pan Franciszek.
Zakładamy, że pan Franciszek posiada odrębną własność lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. W przypadku takiej formy własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego jest jego pełnym właścicielem, posiada pełne prawo własności do swojego mieszkania. Ponadto ma udział w nieruchomości wspólnej, a więc w gruncie oraz w częściach budynku i urządzeniach służących do wspólnego użytku. Znaczy to, że każdy właściciel mieszkania ma udział ułamkowy lub procentowy we wspólnych częściach budynku i gruntu, na którym stoi. Musi ponosić coroczną opłatę za użytkowanie wieczyste od tej części gruntu. Koszty użytkowania wieczystego są zobowiązaniem o charakterze cywilnoprawnym – ekwiwalentem pieniężnym za możliwość korzystania z gruntu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Reklama
Jak wyjaśnia adwokat Maciej Kijas, opłata za użytkowanie wieczyste jest liczona od powierzchni całej działki będącej we współużytkowaniu właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych. – Jeżeli budynek znajduje się na nieruchomości mającej pod względem prawnym i ewidencyjnym powierzchnię 2111 mkw., to niestety współużytkownik wieczysty nieruchomości jest zobowiązany do ponoszenia opłaty liczonej od powierzchni całej działki w zakresie przysługującego mu udziału. Nie ma znaczenia, że współużytkownik wieczysty nie korzysta z części nieruchomości. Mieszkańcy mają jednak prawo podjąć kroki w celu np. wydzielenia niepotrzebnej części gruntu i jej sprzedaży. W wyniku ich działania zostanie zmniejszona opłata za użytkowanie wieczyste w związku ze zmniejszeniem powierzchni nieruchomości wspólnej, a przy okazji powyższa transakcja może przynieść dodatkowe środki pieniężne z przeznaczeniem na fundusz remontowy – tłumaczy Maciej Kijas.
Podstawa prawna
Art. 72 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651).