Od 1 października 2014 r. procedura powoływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie będzie przeprowadzana w systemie teleinformatycznym. W tym dniu wejdzie w życie, opublikowana właśnie w Dzienniku Ustaw, nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 512).
Zgodnie z nią kandydat będzie musiał w systemie teleinformatycznym założyć konto, na którym będą gromadzone wszystkie informacje i dokumenty wymagane w procesie nominacji. Tam również kierowane będą doręczenia i zawiadomienia związane z konkursem, także te pochodzące od Krajowej Rady Sądownictwa. Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie zasady, że kandydat nie będzie mógł jednocześnie zgłaszać się na więcej niż jedno miejsce.
Wszystkie te zmiany mają na celu skrócenie procedury powołania sędziego. Obecnie proces ten trwa około roku. To powoduje, że sędziowie orzekający w sądach, gdzie stanowiska długo wakują, są zbyt obłożeni pracą.