Europarlament opowiedział się za wprowadzeniem zakazu produkcji, importu i sprzedaży w całej Unii najniebezpieczniejszych „dopalaczy”. Omawiany w Parlamencie projekt przepisów jest odpowiedzią na stale rosnącą konsumpcję i popularność tych substancji psychotropowych, sprzedawanych w krajach europejskich.

Poszczególne państwa członkowskie odmiennie podchodzą do tego problemu, dlatego też Parlament Europejski postanowił ujednolicić przepisy i wypełnić luki prawne.

Substancje groźne dla życia i zdrowia mają być wyeliminowane ze sprzedaży. Przestępcom, którzy złamią zakaz, groziłaby kara minimum 10 lat więzienia. Wykorzystanie najgroźniejszych substancji dopuszczone zostanie tylko w ściśle określonych celach, na przykład do produkcji lekarstw.

Mniej szkodliwe „dopalacze” będzie można niemal natychmiast wycofać z rynku do czasu zbadania ich właściwości. Projekt przepisów zostanie jeszcze skonsultowany z państwami członkowskimi.