Dziennik Gazeta Prawna przyznaje Złote Paragrafy już od 20 lat. Z tej okazji kapituła postanowiła uhonorować człowieka, którego wpływ na kształt polskiego prawa karnego jest nie do przecenienia
Za mistrzów sztuki prawniczej, jak mówiła o nagrodzonych Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna DGP, kapituła uznała w tym roku: pełny skład Sądu Najwyższego, Zbigniewa Grześkowiaka, Mikołaja Pietrzaka, Dariusz Sałajewski, Andrzeja Jakubiaka i Wojciecha Kwaśniaka. Specjalną nagrodę otrzymali także ławnicy: Małgorzata Polak i Szczepan Piotrowski. Prawnikiem XX-lecia został prof. Andrzej Zoll.
Laureatom pogratulowała Ewa Kopacz, marszałek Sejmu.
– Osoby, które zostały wyróżnione Złotymi Paragrafami, można postawić za wzór. To najwybitniejsi przedstawiciele środowiska prawniczego – wskazała w liście odczytanym przez Cezarego Grabarczyka, wicemarszałka Sejmu.
List do uczestników gali skierował prezydent Bronisław Komorowski. Podkreślił w nim rolę, jaką prawnicy odgrywają w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Prezydent wskazał, że to, co udało się zbudować przez 25 lat polskiej wolności, nie byłoby możliwe, gdyby nie takie osoby jak laureaci dzisiejszych nagród.

Wyróżnienie jubileuszu

Kapituła, wybierając Prawnika XX-lecia, kierowała się jego wkładem w porządek prawny. Zdecydowano, że najbardziej na to zaszczytne miano zasługuje prof. Andrzej Zoll. Jego wpływ na kształt prawa karnego jest nie do przecenienia. Zoll jest profesorem zwyczajnym, przez wiele lat kierował Katedrą Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Był członkiem i przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Był sędzią, prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rzecznikiem praw obywatelskich.

Laudację na jego cześć wygłosił Marek Biernacki, minister sprawiedliwości.
– Aby zrozumieć, dlaczego jest postacią szczególną, nie wystarczy wymienienie tych zasług i tytułów. Konieczna jest chwila refleksji, aby zrozumieć, jak ważna dla rozwoju kraju była postawa i zestaw wartości, które reprezentuje profesor Zoll – mówił minister Biernacki.

Sędzia

Złoty Paragraf w kategorii sędzia trafił do pełnego składu SN za uchwałę z 28 stycznia 2014 r., w której rozstrzygnięto, że minister sprawiedliwości nie może wyręczać się zastępcami przy podpisywaniu decyzji o przeniesieniu sędziego. Pełny skład SN, wskazując, że uchwała wywołuje skutki pro futuro, uratował setki tysięcy orzeczeń, które były wydawane przez wadliwie przeniesionych sędziów.

Prokurator

W kategorii prokurator bezkonkurencyjny okazał się Zbigniew Grześkowiak z Prokuratury Okręgowej w Katowicach, delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Nagrodzono go za profesjonalne przeprowadzenie poszlakowego postępowania przygotowawczego przeciwko Katarzynie Waśniewskiej. Prokurator nie uległ presji mediów i polityków.

Adwokat

Najlepszym adwokatem został Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej. Wyróżniony za stanie na straży praw i wolności człowieka. Nie oglądając się na skutki, jakie może to wywołać w szerszym odbiorze, sprzeciwiał się wprowadzaniu zmian, które mogłyby naruszać prawa człowieka.

Radca prawny

Złoty paragraf w tej kategorii powędrował do Macieja Bobrowicza, byłego prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych, który w 2013 r. odniósł duże zwycięstwo dla radców prawnych na polu legislacyjnym. Dzięki jego staraniom w lipcu 2015 r. dołączą oni do grona pełnomocników w sprawach karnych.

Biznes i prawo

DGP wręczył też nagrodę za działania na rzecz prawa i biznesu. Uhonorowani zostali Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, i Wojciech Kwaśniak, jego zastępca. Zostali wyróżnieni za prowadzenie rygorystycznej polityki regulacyjnej wobec banków, firm ubezpieczeniowych i instytucji finansowych.

Nagroda specjalna

Kapituła nagrodziła też ławników: Małgorzatę Polak i Szczepana Piotrowskiego. Są autorami zdań odrębnych do wyroku w sprawie Grudnia ’70. Dotyczyły one uniewinnienia Stanisława Kociołka od zarzutu namawiania robotników do pójścia do pracy, w wyniku czego śmierć poniosło 13 osób.
Kapituła uznała, że żaden z aktów prawnych uchwalonych w zeszłym roku nie zasłużył na miano Bona Lex.

Kapituła przyznająca nagrody

Jadwiga Sztabińska , redaktor naczelna DGP – przewodnicząca oraz członkowie: Marek Biernacki – minister sprawiedliwości, Andrzej Seremet – prokurator generalny, Lech Paprzycki – p.o. pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Antoni Górski – przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Maciej Bobrowicz – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Andrzej Zwara – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Teresa Romer – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Aleksander Proksa – dyrektor departamentu prawnego Narodowego Banku Polskiego, Krzysztof Bień – redaktor naczelny serwisu ObserwatorFinansowy.pl , doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego