Publiczny dostawca chciał poznać zdanie Polaków o zmianie sposobu dostarczania przesyłek sądowych. Od początku roku kolportuje je prywatny podmiot - Polska Grupa Pocztowa, która w przetargu zaoferowała niższą cenę. Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem między innymi kiosków.

91 procent badanych zadeklarowało, że woli odbierać awizowane przesyłki sądowe w placówkach Poczty Polskiej. 5 procent uznało, że preferuje miejsca takie jak kioski z prasą, sklepy czy punkty usługowe. 4 procent nie miało zdania na ten temat.

Większość ankietowanych uważa też, że zmiana operatora pocztowego i sposobu dostarczania awizowanych przesyłek sądowych będzie miała złe skutki. 64 procent uznało, że wpłynie to negatywnie na bezpieczeństwo przesyłek. 19 procent twierdzi, że pozostanie bez zmian, a 9 procent - że sytuacja poprawi się. 8 procent odpowiedziało: "trudno powiedzieć".

Podobnie większość badanych uznała, że pogorszy się terminowość dostarczania przesyłek, skuteczność ich kolportażu oraz wygoda.

Badanie przeprowadzono w dniach 15-25 marca na reprezentatywnej próbie 1007 dorosłych Polaków.