Wystarczy zgłoszenie przez internet. Prezydent podpisał ustawę o nowych zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Szybkie zgłoszenie, zamiast długotrwałych starań o pozwolenie. Już podczas nadchodzących wakacji organizacje społeczne będą mogły łatwiej przeprowadzać kwesty pieniężne czy zbiórki. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zbiórkach publicznych.

Według nowych przepisów, rejestracja zbiórek i publikowanie sprawozdań będą się odbywały za pośrednictwem specjalnego portalu internetowego - mówi wiceminister administracji i cyfryzacji, Roman Dmowski. Dostęp do tych informacji będzie miał każdy obywatel dzięki czemu, zdaniem wiceministra, realizacja zbiórek będzie lepiej kontrolowana społecznie. Dmowski dodał, że obywatele będą się też mogli dowiedzieć, jak przeprowadzono poszczególne zbiórki i świadomie decydować, jakie cele wspierać.

Szefowa Fundacji Akogo Ewa Błaszczyk tłumaczy, że stare przepisy ograniczały ludzki entuzjazm do pomagania innym. Uzyskanie pozwolenia było bardzo czasochłonne. Jak powiedziała aktorka, pomaganie jest impulsem i jeśli otrzymanie pozwolenia trwa długo, to energia maleje i część zaangażowanych osób rezygnuje z pomocy.
Bogdan Maruszewski z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy określił nowe przepisy mianem "drogi do wolności". "Nie trzeba prosić o zgodę, wystarczy zarejestrować cel i zarejestrować chęć" - powiedział Maruszewski. Dodał, że 30-dniowy czas oczekiwania na zgodę urzędu, zamienił się na zgłoszenie zamiaru zbiórki na portalu, dzięki czemu można będzie ją rozpocząć w ciągu kilku dni.

Do tej pory chcący zorganizować zbiórkę musiał wystąpić o zgodę na jej przeprowadzenie do urzędu i przed nim rozliczał się z wydanych środków. Wszystko to odbywało się na podstawie prawa z 1933 roku.

Nowa ustawa została przygotowana w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jej zapisy zostały wypracowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi.