Zielone światło dla konfiskaty majątków pochodzących z działalności przestępczej. Kraje członkowskie Unii Europejskiej przyjęły nowe przepisy w tej sprawie. Rozszerzają one pojęcie konfiskaty i wypełniają luki prawne wykorzystywane dotychczas przez przestępców.

Przyjęta przez państwa unijne - a wcześniej przez Parlament Europejski - dyrektywa umożliwia konfiskatę mienia, które pochodzi z nielegalnej działalności, nawet jeśli nie jest ono bezpośrednio związane z konkretnym przestępstwem. Dyrektywa ułatwia także konfiskatę mienia przekazanego osobom trzecim. Inne zapisy dotyczą zamrażania majątków w przypadkach, gdy nie został jeszcze wydany wyrok skazujący z powodu śmierci podejrzanego, jego choroby lub ucieczki.

Po wejściu w życie nowych przepisów kraje członkowskie będą miały dwa i pół roku na dostosowanie się do norm unijnych. Wielka Brytania i Dania są z nich wyłączone. Według szacunków, zyski pochodzące z handlu narkotykami, z fałszerstw, handlu ludźmi i przemytu broni wynoszą ponad 2 biliony dolarów rocznie. Dotychczas organom ścigania udawało się odzyskać zaledwie 1% tej sumy.